نشانی: تبریز – جاده سنتو – نرسیده به ایستگاه علیزاده

تلفکس: ۳۴۴۲۲۸۲۶-۰۴۱

میانگین فروش روزانه: ۸۵ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۳۰۰۰ خودرو