null
جایگاه سه راه بهشتی (۱۱۷)
جایگاه سه راه بهشتی (۱۱۷)

نشانی: خیابان شهید رجایی - اول جاده قدیم قم - سه راه بهشتی

تلفن: ۵۵۲۳۱۳۴۳-۰۲۱

فکس: ۵۵۲۳۲۱۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۱۵ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۳۶۰۰ خودرو

null
جایگاه شهرک ولیعصر (۱۳۵)
جایگاه شهرک ولیعصر (۱۳۵)

نشانی: تهران - بزرگراه شهید سعیدی - بالاتر از چهارراه یافت آباد - قبل از شهرداری منطقه ۱۸

تلفکس: ۶۶۲۳۲۹۸۲-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۲۰ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۸۰۰۰ خودرو

null
جایگاه شهرآرا (۱۲۱)
جایگاه شهرآرا (۱۲۱)

نشانی: تهران - خیابان ستارخان - نبش خیابان شهرآرا

تلفن: ۶۶۵۵۱۸۹۷-۰۲۱

فکس: ۶۶۵۵۱۸۷۷-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۷۰ هزارلیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۶۰۰۰ خودرو

null
جایگاه وردآورد (ضلع جنوبی-۱۵۸)
جایگاه وردآورد (ضلع جنوبی-۱۵۸)

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه تهران-کرج - ضلع جنوبی

تلفکس: ۴۴۹۸۱۹۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۸۵ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۳۰۰۰ خودرو

null
جایگاه وردآورد (ضلع شمالی-۱۴۶)
جایگاه وردآورد (ضلع شمالی-۱۴۶)

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه تهران-کرج - ضلع شمالی

تلفن: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱

فکس: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۴۰ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۴۵۰۰ خودرو