نشانی دفتر مرکزی: تهران – بزرگراه مدرس شمال – خیابان شهید دستگردی (ظفر) – پلاک ۲۶۶

کدپستی: ۱۹۱۸۶۱۳۳۶۴

تلفن‌های تماس: ۲۲۲۵۴۳۳۱ – ۲۲۲۵۴۳۳۲

واحد پشتیبانی فروشگاههای اینترنتی: ۶۶۵۵۱۸۷۷

واحد فروش مویرگی روانکار: ۵۳۶۱۵-۰۲۱

واحد امور جایگاههای عرضه سوخت (پمپ بنزین): ۲۲۲۵۴۳۳۲ داخلی ۱۱۰

دورنگار: ۲۲۲۵۴۳۳۰

پست الکترونیک: info@btc.co.ir