مدیران شرکت
رئیس هیئت مدیره : عباس کهتری

مدیرعامل : رامین شفیعی

معاون بازرگانی : حمیدرضا ابراهیم پور

مدیر منابع انسانی : غلام شاه کرمی

مدیر مالی : محمود مشعلی

مدیر توسعه  کسب و کار  و مدیر تعالی  : جواد طالب زاده

مدیر برنامه ریزی و فن آوری : علی کریمی

مدیر بازاریابی و فروش : شهاب ترکمن

مدیر فرآورده های نفتی : بهرام سلیمانی

مدیر حسابرسی : محسن کیایی

مدیر انبارها و لجستیک : عزیز سعیدی جاوید

رئیس HSE : سپیده نوایی