نشانی: تبریز – بلوار منجم – به طرف یکه دکانها

تلفکس: ۳۲۶۶۱۳۹۴-۰۴۱

میانگین فروش روزانه: ۳۰ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۱۵۰۰ خودرو