نشانی: تهران – کیلومتر ۱۸ بزرگراه تهران-کرج – ضلع شمالی

تلفن: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱

فکس: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۴۰ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۴۵۰۰ خودرو