نشانی: تهران – خیابان ستارخان – نبش خیابان شهرآرا

تلفن: ۶۶۵۵۱۸۹۷-۰۲۱

فکس: ۶۶۵۵۱۸۷۷-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۷۰ هزارلیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۶۰۰۰ خودرو