نشانی: خیابان شهید رجایی – اول جاده قدیم قم – سه راه بهشتی

تلفن: ۵۵۲۳۱۳۴۳-۰۲۱

فکس: ۵۵۲۳۲۱۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۱۵ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۳۶۰۰ خودرو