قابل توجه همکاران گرامی

کلیه مطالبی که در این فرم ثبت می‌شود بصورت کاملا محرمانه و فقط توسط مدیرعامل و کمیته نظام پیشنهادات بازگشایی خواهد شد

  • Max. file size: 5 MB.