شرکت بازرگانی بهران برای حریم شخصی‌ افراد احترام قائل است. بدین منظور اطلاعاتی‌ که از مشتریان برای ثبت نام دریافت میشود به هیچ عنوان در اختیار شخص یا سازمانی قرار نخواهد گرفت و کاملا محرمانه است. مسئولیت حفظ و نگهداری رمز عبور به عهده کاربر می‌باشد، لذا از در اختیار گذاشتن رمز عبور خود به افراد دیگر خودداری کنید.