null
جایگاه سه راه بهشتی
جایگاه سه راه بهشتی

سرپرست جایگاه: آقای محمد فضانلو

نشانی: خیابان شهید رجایی - اول جاده قدیم قم - سه راه بهشتی

تلفن: ۵۵۲۳۱۳۴۳-۰۲۱

فکس: ۵۵۲۳۲۱۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۱۵ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۳۶۰۰ خودرو

null
جایگاه شهرک ولیعصر
جایگاه شهرک ولیعصر

سرپرست جایگاه: آقای محمدرضا متصدی زاده

نشانی: تهران - بزرگراه شهید سعیدی - بالاتر از چهارراه یافت آباد - قبل از شهرداری منطقه ۱۸

تلفکس: ۶۶۲۳۲۹۸۲-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۲۰ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۸۰۰۰ خودرو

null
جایگاه شهرآرا
جایگاه شهرآرا

سرپرست جایگاه: آقای فیروز برزگری

نشانی: تهران - خیابان ستارخان - نبش خیابان شهرآرا

تلفن: ۶۶۵۵۱۸۹۷-۰۲۱

فکس: ۶۶۵۵۱۸۷۷-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۷۰ هزارلیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۶۰۰۰ خودرو

null
جایگاه وردآورد (ضلع جنوبی)
جایگاه وردآورد (ضلع جنوبی)

سرپرست جایگاه: آقای نادر کوه زارع

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه تهران-کرج - ضلع جنوبی

تلفکس: ۴۴۹۸۱۹۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۸۵ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۳۰۰۰ خودرو

null
جایگاه وردآورد (ضلع شمالی)
جایگاه وردآورد (ضلع شمالی)

سرپرست جایگاه: آقای نادر کوه زارع

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه تهران-کرج - ضلع شمالی

تلفن: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱

فکس: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱

میانگین فروش روزانه: ۱۴۰ هزار لیتر

میانگین مراجعات روزانه: ۴۵۰۰ خودرو