دریافت گواهینامه های رضایتمندی مشتریان

کسب موفقیتی دیگر برای شرکت بازرگانی بهران با دریافت گواهینامه های رضایتمندی مشتریان ISO 10002 و ISO 10004 از آنجا که این شرکت چه در حوزه سوخت و چه در زمینه توزیع محصولات خودرویی ، فعالیت و ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان دارد ، لذا همواره جلب رضایت ایشان از ارکان و اصول اولیه رفتاری…