null
جایگاه سه راه بهشتی (۱۱۷)
جایگاه سه راه بهشتی (۱۱۷)

نشانی: خیابان شهید رجایی - اول جاده قدیم قم - سه راه بهشتیتلفن: ۵۵۲۳۱۳۴۳-۰۲۱فکس: ۵۵۲۳۲۱۹۸-۰۲۱میانگین فروش روزانه: ۱۱۵ هزار لیترمیانگین مراجعات روزانه: ۳۶۰۰ خودرو

null
جایگاه شهرک ولیعصر (۱۳۵)
جایگاه شهرک ولیعصر (۱۳۵)

نشانی: تهران - بزرگراه شهید سعیدی - بالاتر از چهارراه یافت آباد - قبل از شهرداری منطقه ۱۸تلفکس: ۶۶۲۳۲۹۸۲-۰۲۱میانگین فروش روزانه: ۱۲۰ هزار لیترمیانگین مراجعات روزانه: ۸۰۰۰ خودرو

null
جایگاه شهرآرا (۱۲۱)
جایگاه شهرآرا (۱۲۱)

نشانی: تهران - خیابان ستارخان - نبش خیابان شهرآراتلفن: ۶۶۵۵۱۸۹۷-۰۲۱فکس: ۶۶۵۵۱۸۷۷-۰۲۱میانگین فروش روزانه: ۱۷۰ هزارلیترمیانگین مراجعات روزانه: ۶۰۰۰ خودرو

null
جایگاه وردآورد (ضلع جنوبی-۱۵۸)
جایگاه وردآورد (ضلع جنوبی-۱۵۸)

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه تهران-کرج - ضلع جنوبیتلفکس: ۴۴۹۸۱۹۹۸-۰۲۱میانگین فروش روزانه: ۸۵ هزار لیترمیانگین مراجعات روزانه: ۳۰۰۰ خودرو

null
جایگاه وردآورد (ضلع شمالی-۱۴۶)
جایگاه وردآورد (ضلع شمالی-۱۴۶)

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه تهران-کرج - ضلع شمالیتلفن: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱فکس: ۴۴۹۸۲۹۹۸-۰۲۱میانگین فروش روزانه: ۱۴۰ هزار لیترمیانگین مراجعات روزانه: ۴۵۰۰ خودرو