توزیع مویرگی

استان تهران

رئیس انبار تهران : آقای گودرز وثوقی         شماره های تماس : 55204893 - 09125712796         شماره فکس : 55214841

آدرس انبار توزیع تهران :  تهران  خیابان شهید رجائی  ابتدای جاده قم  بلوار پژهشکده  بعد از پالایشگاه نفت بهران- مجتمع انبار صدرا- انبار بازرگانی بهران

  

استان آذربایجان شرقی (تبریز)

رئیس انبار و توزیع شهری آذربایجان شرقی(تبریز) : آقای  مصطفی سلطانی    شماره های تماس : 04134452577     شماره فکس : 04134452577

 آدرس انبار توزیع تبریز :  تبریز دیزل آباد - سه راه کبریت سازی - شهرک صنعتی غرب - روبروی شرکت چرخشگر - انبار آذر بنیاد - انبار بازرگانی بهران

 

استان اصفهان

رئیس انبار و توزیع شهری اصفهان  : آقای  بهروز قصری    شماره های تماس  : 03133874121     شماره فکس : 03133874121

 آدرس انبار توزیع اصفهان :  اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان مشیرالدوله - روبروی خیابان پردیس - انبار بازرگانی بهران

کد پستی : 5517181951