جایگاه های تهران

گالری عکس
شماره تماس
آدرس نام جایگاه
ردیف
تصاویر جایگاه  55231343 تهران - انتهای خيابان شهيد رجائی  - ابتدای جاده قدیم قم - سه راه بهشتی      جایگاه 117 1
تصاویر جایگاه  44981998 کيلومتر 18 اتوبان تهران- کرج  - ضلع جنوبی جایگاه 158 2
تصاویر جایگاه  
44982998  
کيلومتر 18 اتوبان تهران- کرج -  ضلع شمالی جایگاه 146 3
 تصاویر جایگاه   66232982 تهران - جاده ساوه -  بالاتر از چهارراه يافت آباد قبل از شهرداری منطقه 18 جایگاه 135
4
تصاویر جایگاه   66551897 تهران - خيابان ستارخان - نبش شهرآرا جایگاه 121  5

 

5283491- 0113