رسالت شرکت

شرکت بازرگانی بهران با برخورداری از کارکنانی کار آزموده و مسئول و با استفاده از دانش و فناوری روز در زمینه واردات ، صادرات ، توزیع و عرضه ی انواع فرآورده های نفتی از طریق جایگاه های عرضه ی سوخت و شبکه ی توزیع مویرگی روان سازها در تلاش است کلیه نیاز های مشتریان را برآورده سازد .